Przygotowania do nowych wyzwań w 2013 roku

W 2012 roku zwróciliśmy się do różnorakich instytucji, składając łącznie dziewięć wniosków o dotacje unijne na nasze autorskie projekty. Niestety, nie udało nam się pokonać coraz liczniejszej konkurencji i – mimo pozytywnej oceny formalnej i merytorycznej – nie otrzymaliśmy dofinansowania. W tej sytuacji włączyliśmy się w realizację projektów innych fundacji i rozpoczęliśmy projektowanie działań na przyszły rok.

Dużym krokiem naprzód było wygranie konkursu na organizację wystawy w Rondzie Sztuki w Katowicach. Rozpoczęliśmy przygotowania do organizacji 1 Salonu   ART.UPCYKLING.PL.  Przedsięwzięcie to, łączące w sobie sztukę z mediami i nowymi trendami w dziedzinie dizajnu, wpisuje się w coraz popularniejszą modę na bycie „eko”. Ma popularyzować stosunkowo mało jeszcze znane pojęcie „upcyklingu”, czyli przetwarzania śmieci, rzeczy niepotrzebnych, odpadów i nadawania im nowej funkcji artystycznej czy użytkowej, a zarazem wyższej jakości, niż miały pierwotnie.
Projekt będzie miał charakter międzynarodowy i interdyscyplinarny, a wstępnie zakładane działania, to m.in.: wystawa, projekcje filmowe, happening, warsztaty, seminarium, realizacja materiałów filmowych.
Proponowany termin realizacji to: I etap – maj 2013, II etap – październik 2013.