Złotousta Telewizja – po kaszubsku!

Jak co roku, wiosną 2012 uczestniczyliśmy w przygotowaniach, obradach komisji kwalifikacyjnej i realizacji X już edycji konkursu „To nas dotyczy”, organizowanego wspólnie z Polską Izbą Komunikacji Elektronicznej. Zależy nam na promowaniu telewizji lokalnych, w których kryje się ogromny potencjał i które są coraz ważniejszym graczem na rynku medialnym.
W tym roku po raz trzeci przyznaliśmy swoją nagrodę „Złotousta Telewizja”, doceniającą szczególnie jakość dziennikarskich wypowiedzi. 
Tym razem statuetka powędrowała do Twojej Telewizji Morskiej Wejherowo, którą wyróżniliśmy za realizację cyklicznego programu młodych dziennikarzy, prowadzonego w gwarze kaszubskiej.