Absolutorium dla Zarządu Fundacji

Końcówka 2012 roku to przygotowanie i złożenie kolejnych jedenastu projektów na lata 2013-2014.

Dodatkowo, w trakcie Walnego Zgromadzenia Zarząd naszej Fundacji uzyskał  ze strony Rady Fundacji absolutorium z działalności merytorycznej 
i finansowej oraz akceptację planów działań i budżetu na 2013 rok.