ARCHIWA


2011

Rezygnacja z koncesji KRRiT
  
W 2011 roku kontynuowaliśmy produkcję własnych programów telewizyjnych dla telewizji lokalnych. Jednocześnie zrezygnowaliśmy z koncesji  TK/001/2006 KRRiT, zamykając tym samym działania naszej telewizji w Rzeszowie.


Kolejna statuetka „Złotoustej telewizji” wręczona

Kwiecień to dla nas już zwyczajowo udział w przygotowaniach i w realizacji konkursu „To nas dotyczy”. W działaniach organizacyjnych wspieramy Polską Izbę Komunikacji Elektronicznej. Celem naszego wspólnego przedsięwzięcia jest promowanie telewizji lokalnej jako równoprawnego uczestnika rynku medialnego, o rosnącym znaczeniu.
Rok temu, zauważając wyraźny napływ nowych telewizji, które dotychczas nie brały udziału w konkursie, postanowiliśmy zwrócić szczególną uwagę na język, jakim posługują się dziennikarze telewizji lokalnych. Tak zrodziła się idea wręczania statuetki „Złotoustej telewizji” – jako dodatkowej nagrody dla konkretnej telewizji. Ufundowaliśmy ją również w tegorocznej, IX edycji konkursu, nagradzając tym razem TVO Olsztyn.Warsztaty dla dziennikarzy mediów lokalnych  

Doskonalenie warsztatu zawodowego specjalistów, pracowników i współpracowników mediów lokalnych w kraju, leży nam na sercu szczególnie. Nie ma mowy o umacnianiu pozycji mediów lokalnych na dynamicznie rozwijającym się rynku medialnym bez ciągłego poszerzania wiedzy 
i doświadczenia ich pracowników. Stąd zainicjowaliśmy powstanie warsztatów zawodowych, kompleksowo przygotowujących do realizacji zadań, jakie stoją dzisiaj przed mediami lokalnymi.
Warsztaty dla Mediów Lokalnych, osobno dla pracowników telewizji i radia, proponują połączenie praktyki z niezbędną teorią z zakresu kultury, prawa, praktyki telewizyjnej i radiowej. Mocną ich stroną jest niewątpliwie kadra, nie tylko  nasi wykładowcy, ale i goście specjalni: dziennikarze, producenci, reżyserzy, redaktorzy naczelni i wieloletni pracownicy mediów lokalnych, pracownicy naukowi, wybitni publicyści i ludzie świata kultury, polityki oraz zaproszeni eksperci z innych krajów.
28 godzin zajęć pozwala zdobyć praktyczną wiedzę z zakresu sztuki mówienia i patrzenia, pozyskiwania środków na działalność programową 
i rozbudowę infrastruktury, realizacji telewizyjnej, aktywnej sprzedaży czasu antenowego w radio.
Warsztaty Medialne to unikatowa propozycja edukacyjna na skalę kraju, mająca w sobie potencjał znacznie szerszego, być może rocznego programu.
Ich majową edycję zrealizowaliśmy pod auspicjami Collegium Civitas w Warszawie.


Koncert inauguracyjny festiwalu Kręgi Sztuki w Cieszynie

Po raz drugi zapewniliśmy wyjątkową oprawę festiwalu Kręgi Sztuki w Cieszynie.
W lipcu 2011 roku odbył się przygotowany przez nas koncert muzyki barokowej, inaugurujący festiwal. Wykonawcami byli: Kapela Dworska Consortium Sedinum – Szczecin kier. art. Urszula Stawicka (6 osób) oraz Das Barocktrompetten Ensemble Berlin (Niemcy) kier. art. Johann Plietzsch (6 osób).
Z okazji koncertu wydaliśmy tomik wierszy muzycznych Bolesława Bieniasza z Belgii, z którym można było spotkać się osobiście podczas wieczoru autorskiego w cieszyńskiej Bibliotece.
Projekt zrealizowano przy dofinansowaniu z Fundacji Współpracy Polsko-Niemieckiej.


Kręgi Sztuki okiem APAJTE
  
Wysoką kulturą Cieszyn stoi – mogli się o tym przekonać polscy dziennikarze z zagranicy, których w lipcu zaprosiliśmy na Festiwale Kręgi Sztuki 
i Wakacyjne Kadry. Dla 40 osób zorganizowana została podróż po Beskidach – od Ustronia Jaszowca, poprzez Wisłę, Ustroń, Kubalonkę, Koniaków i Muzeum Koronek, Istebną, aż po Zameczek Prezydencki w Wiśle. Goście wzięli udział w festynie folklorystycznym w Wiśle, nie tylko degustowali potrawy regionalne, ale i zwiedzili tamtejsze Muzeum Regionalne, wjechali kolejką na Czantorię i spacerowali po Równicy. Po  powrocie do Cieszyna włączeni zostali w nurt festiwalowy, z bogatego programu wybierając interesujące ich propozycje.
Uczestnictwo w cieszyńskim spotkaniu było możliwe dzięki przynależności do APAJTE we Francji – Stowarzyszenia skupiającego polskojęzycznych dziennikarzy ze świata. Ze względu na brak wyraźnej koncepcji działania Stowarzyszenia i działania niezgodne z prawem francuskim i europejskim, zebrani, jako naturalną, uznali potrzebę powołania nowego stowarzyszenia. Propozycja ta została przyjęta z uznaniem przez wszystkich zgromadzonych w Cieszynie. My, jako Fundacja, podjęliśmy  się roli organizatora i przewodnictwa do czasu pierwszego Walnego Zgromadzenia w 2012.
W ciągu kilku wieczorów powstały dokumenty niezbędne do zarejestrowania nowego Międzynarodowego Stowarzyszenia Polskich Dziennikarzy, Pisarzy i Twórców.
Uczestnicy spotkania wyrazili nadzieję, że w kolejnych latach będą mieli możliwość poznawania w podobnej formule innych festiwali organizowanych na terenie Polski.
Projekt zrealizowano przy dotacji Senatu.


Plany na 2012 rok

Zachęceni wynikami naszej pracy w 2011, jesienią rozpoczęliśmy przygotowywanie wniosków na rok 2012. W planach mamy organizację kolejnego spotkania dziennikarzy polonijnych w Dusznikach-Zdroju, w czasie 67 Międzynarodowego Festiwalu Chopinowskiego, a także koncertu w Tarnowie 
i Kąsanej Dolnej pt. Nowa Księga Dżungli, z udziałem kompozytora Piotra Mossa oraz pianisty Władysława Sendeckiego.
Podejmiemy także starania w kierunku zorganizowania w 2012-2013 roku wystawy pt. ART.UPCYKLING.PL w katowickim Rondzie Sztuki.
W naszych działaniach nie może również zabraknąć wydania kolejnych pozycji książkowych.2010


Kontynuacja produkcji telewizyjnej i nadawania w 2010 roku

Na mocy udzielonej nam w 2006 roku koncesji Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji TK/001/2006, w 2010 roku w dalszym ciągu  realizowaliśmy produkcję własnych programów telewizyjnych, które nadajemy na terenie Rzeszowa.


Kolejna edycja konkursu „To nas dotyczy” i statuetka „Złotoustej telewizji”

W kwietniu i maju 2010 roku uczestniczyliśmy w przygotowaniach komisji kwalifikacyjnej i w realizacji VIII edycji konkursu „To nas dotyczy”, organizowanej przez Polską Izbę Komunikacji Elektronicznej. Celem konkursu jest promowanie telewizji lokalnej jako równoprawnego uczestnika rynku medialnego, o rosnącym znaczeniu.

Po ośmiu latach współpracy w zakresie organizacji i oceny materiałów filmowych nadsyłanych przez telewizje lokalne, zauważyliśmy wyraźny napływ nowych telewizji, które dotychczas nie brały udziału w konkursie. Postanowiliśmy więc zwrócić szczególną uwagę na język, jakim posługują się dziennikarze telewizji lokalnych. W związku z tym ufundowaliśmy po raz pierwszy statuetkę „Złotoustej telewizji” – jako dodatkową nagrodę dla konkretnej telewizji, wprowadzając to wyróżnienie na stałe do kolejnych edycji konkursu. Kryterium wyboru są tutaj: najlepiej zachowane standardy językowe, umiejętność posługiwania się językiem polskim  ze zrozumieniem i poprawnością, sposób budowy informacji, intonacja
w tekstach mówionych i czytanych, sposób przekazu informacji.

W tym roku nagroda trafiła w ręce przedstawicieli Telewizji Police.
Lipcowe koncerty muzyki dawnej w ramach festiwalu Kręgi Sztuki w Cieszynie


Barocktrompeten Ensemble

Ideą cyklu koncertów, jakie zorganizowaliśmy w roku jubileuszowym miasta Cieszyna, była prezentacja zabytków architektury Cieszyna w dialogu z panoramą muzyki europejskiej od XV do XIX wieku, z bogatą historią miasta i regionu Śląska Cieszyńskiego w tle. Wykonawcami byli czołowi artyści europejscy, specjalizujący się w interpretacji muzyki dawnej. Cieszyn ma bardzo bogatą tradycję koncertową, działa tu  Cieszyńskie  Towarzystwo Muzyczne. Rok Jubileuszowy umożliwił pokreślenie tych tradycji i ich szeroką promocję. Poziom artystyczny zaproszonych zespołów muzycznych, zarówno z  Niemiec, jak i z Polski,  był gwarancją zainteresowania koncertami muzyków, melomanów, dziennikarzy oraz miłośników kultury wysokiej, a także młodzieży i mieszkańców miasta. Zaproszenia skierowano również do przedstawicieli korpusu dyplomatycznego, reprezentującego Niemcy i Czechy w Polsce. To z kolei  stało się krokiem w kierunku promocji Cieszyna na arenie międzynarodowej.

Wykonawcy: Kapela Dworska Consortium Sedinum – Szczecin kier. art. Urszula Stawicka (6 osób) i Das Barocktrompetten Ensemble Berlin (Niemcy) kier. art. Johann Plietzsch (6 osób).


Wspólny koncert 10.07.2010
  
Johann Plietzsch


Jerzy Duda-Gracz, Janusz Olejniczak, Krzysztof Kmieć – wokół twórczości Fryderyka Chopina

Janusz Olejniczak – Poznań

Exlibris Krzysztofa Kmiecia


Finał Roku Chopinowskiego postanowiliśmy uświetnić interdyscyplinarnym projektem, prezentującym wybitnych artystów polskich, fascynatów twórczości Fryderyka Chopina.
W październiku zorganizowaliśmy w Poznaniu Koncert
multimedialny „Jerzy Duda Gracz i Janusz Olejniczak Chopinowi” oraz wystawę exlibrisów muzycznych Krzysztofa Kmiecia.
Muzyka Chopina zainspirowała Jerzego Dudę-Gracza do namalowania jednego z najobszerniejszych cykli malarskich w dziejach powojennej sztuki polskiej. Malarz zmierzył się z całością dorobku Chopina. Powstało 295 obrazów – większe utwory „zilustrowane” zostały dyptykami czy tryptykami. Po raz pierwszy ten imponujący cykl pokazano w Warszawie w 2005 roku, Wystawa „Chopinowi – Duda-Gracz” była dużym wydarzeniem artystycznym, wzbudzając ogromne zainteresowanie i zachwyt publiczności oraz krytyków.
Janusz Olejniczak był uwielbianym przez Dudę-Gracza interpretatorem Chopina. Słuchając jego nagrań, artysta malował większość swych „chopinowskich” obrazów. Z wystawy „Chopinowi – Duda-Gracz”, udało się, za zgodą rodziny malarza, „wyjąć” obrazy do poszczególnych utworów, które grać miał Janusz Olejniczak i zrealizować film, towarzyszący koncertowi.

Pokaz multimedialny wzbogaciła wystawa specjalnie na tę okazję przygotowywanych exlibrisów o tematyce muzycznej, autorstwa Krzysztofa Kmiecia. Prezentowała exlibrisy znanych polskich i zagranicznych muzyków, imprez muzycznych o światowym znaczeniu i własne impresje twórcy na temat muzyki. Krzysztof Kmieć tworzy najstarszą metodą za pomocą rylca i dłuta. Jego exlibrisy można znaleźć w wielu znaczących kolekcjach publicznych i prywatnych, w kraju i za granicą, np. w Muzeum Farmacji UJ w Krakowie, Muzeum Farmacji w Łodzi i w Poznaniu
w Bazylei, Lipsku, Pittsburghu, Kownie, Muzeum Okręgowym w Tarnowie, Gabinecie Grafiki Biblioteki Zakładu Narodowego im. Ossolińskich we Wrocławiu, Muzeum UMCS w Lublinie, ExLibris Society w Sztokholmie, Shanghai Ex Libris Society.
Wystawa „Echa i kolory Podkarpacia” w Niemczech

Cykl Młode Malarstwo Polskie, tym razem prezentujący Podkarpacie, w listopadzie 2010 roku można było zobaczyć w Berlinie, Dreznie, Lipsku 
i Wiesbaden.

Celem zorganizowanej przez nas wystawy było pokazanie przedstawicieli najmłodszej generacji twórców tego regionu, w kontekście bogactwa kulturowego, tradycji i duchowości mieszkańców Ziemi Sanockiej i Podkarpacia. Swą kulturalną wyjątkowość zawdzięcza Podkarpacie m.in. wywodzącym się stąd wybitnym artystom, jak Kantor, Szajna czy Beksiński, którzy swymi dziełami oddziaływali nie tylko na region, ale także na kulturę europejską i światową. Te wpływy obserwujemy także w dziełach ich młodych następców, które pokazaliśmy na wystawie. Z opinią publiczności zagranicznej skonfrontowaliśmy 12 młodych artystów, którzy żyją i pracują na Podkarpaciu. Otwarciom wystaw w każdym z miast towarzyszyły spotkania dyskusyjne publiczności z artystami. Powstał również obszerny, bogato ilustrowany, polsko- i niemieckojęzyczny katalog-album, zawierający noty twórców, jak również reprodukcje wszystkich prac z wystawy.

Artyści biorący udział w wystawie: M. Bąk; E. Bryniecka; K. Bryniecki; M. Haba; T. Mistak; P. Pokrywka; T. Rolniak; S. Stabryla; A. Szczepkowski; J. Szczepkowski; P. Szczur; S.Wydra.