Kolejny rok współpracy z telewizjami lokalnymi

W 2012 roku kontynuujemy produkcję własnych programów telewizyjnych dla telewizji lokalnych.